Technický dozor investora je nevyhnutná práca pri realizácii stavieb, najmä pri svojpomocnej realizácii. Kontroluje súlad s projektovou dokumentáciou, technologické postupy, priebeh výstavby, kvalitu použitých materiálov a v neposlednom rade kontrola vyfakturovaných prác a materiálu v porovnaní so skutočnosťou.