• IBV Mlyny Senica, 4 rodinné domy – projekcia + realizácia
 • GBELY ELYSIUM, uzatvorený rezort piatich rodinných domov – projekcia + realizácia
 • RD Hlboké – realizácia hrubej stavby
 • RD Rybky – projekcia + realizácia hrubej stavby
 • RD Čáry – realizácia
 • IBV Čermany Nitra, 27 stavebných pozemkov – projekcia + výstavba inžinierskych sietí
 • Olomouc, projekt 4 rodinných domov – projekcia + územné štúdie
 • Rekonštrukcia „chata Kunov“ – projekcia
 • RD Košariská – projekcia
 • RD Jablonica – projekcia
 • SENICA ELYSIUM, uzatvorený rezort štyroch rodinných domov – projekcia +  predpokladaná realizácia 9/2019
 • IBV Mlyny Senica – RD – projekcia + realizácia