Odborné konzultácie a poradenstvo

Nie je nič horšie ako riešiť na stavbe problémy v priebehu výstavby. Ponúkame možnosť komplexného stavebného (investičného, stavebno-technického) poradenstva, nielen pri výstavbe ale hlavne pred začatím výstavby. Jeho účelom je zhodnotenie stavby, procesu výstavby, času a vynaložených financií do stavby a navrhnúť optimalizované riešenia, ktoré zabezpečia bezproblémový priebeh stavby a tok investícií. Tieto konzultácie a poradenstvo sú veľmi podceňované a sme svedkami toho, čo zanedbanie takýchto konzultácií prináša pri realizácii stavieb. Radi vám pomôžeme a poradíme s výberom vhodného pozemku, konštrukčného systému, technického vybavenia, kontrolou technologických postupov, materiálov a detailov na stavbe.

Odborné konzultácie a poradenstvo