Referencie

IBV Mlyny Senica, 4 rodinné domy – projekcia + realizácia
GBELY ELYSIUM, uzatvorený rezort piatich rodinných domov – projekcia + realizácia
RD Hlboké – realizácia hrubej stavby
RD Rybky – projekcia + realizácia hrubej stavby
RD Čáry – realizácia hrubej stavby
IBV Čermany Nitra, 27 stavebných pozemkov – projekcia + výstavba inžinierskych sietí
Olomouc, projekt rodinných domov – projekcia + územné štúdie